Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy można w późnym etapie projektu zmienić organizację goszczącą?

Rozumiemy Twój dylemat, ale spróbuj też wyobrazić sobie, jak wiele problemów taka zmiana sprawiłaby organizacji, która jako pierwsza zgodziła sie przyjąć cię na swój projekt. Takie wycofanie sie z projektu na kilka dni przed złożeniem wniosku sprawiłoby, że przez kolejne 3 miesiące nie mogłaby przyjąć wolontariusza, albo teraz musiałaby szukać kogoś na Twoje miejsce. Takie wycofanie się wolontariuszy jest prawdziwą zmorą organizacji goszczących.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu