Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy można zorganizować projekt np. z Kanadą?

W procedurze scentralizowanej można realizować projekty z Innymi Krajami Partnerskimi. Ich lista znajduje się w Przewodniku. Wnioski te składane są prosto do Agencji Wykonawczej w Brukseli na ogłaszane corocznie "zaproszenia do składania wniosków " (open calls). Szczegóły znajdują się na stronie http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php ">http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu