Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy o każdej zmianie w projekcie należy informować Narodową Agencję?

Najważniejsze zmiany, o których niezwłocznie należy pisemnie poinformować Narodową Agencję dotyczą: terminu i miejsca realizacji działań, współpracy pomiędzy grupami partnerskimi, harmonogramu i liczby uczestników, zmiany środka podróży międzynarodowej. Te zmiany wymagają również przedstawienia uzasadnienia. Należy również przygotować tzw. "karty zmian" w systemie on-line.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu