Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy w Międzynarodowych Seminariach Młodzieżowych może wziąć udział więcej niż jeden partner z tego samego kraju?

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Zwróćcie uwagę, że we wniosku jest wymóg uczestnictwa minimum 5 partnerów z różnych krajów, więc jeśli macie 2 partnerów z Wielkiej Brytanii to traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 4 innych krajów.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu