Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy w projekcie może wziąć udział więcej niż jeden partner z tego samego kraju?

Oczywiście może tak być, że w projekcie weźmie udział więcej niż jedna organizacja z danego kraju. Należy wtedy załączyć część III dla każdej z nich. Przy tym, gdy we wniosku jest wymóg uczestnictwa 4 partnerów z różnych krajów, to  np. 2 partnerzy z Wielkiej Brytanii traktowani są jako jeden kraj i trzeba znaleźć partnerów jeszcze z 3 innych krajów.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu