Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy w ramach Inicjatyw Młodzieżowych można starać się o dofinansowanie rocznej działalności stowarzyszenia, budowy boiska szk

Projekty Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą mieć charakteru inwestycji lokalnych, nie mogą również polegać na finansowaniu stałej działalności organizacji. Powyższe działania nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Akcji 1.2 Programu "Młodzież w działaniu".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu