Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Czy w ramach Inicjatyw Młodzieżowych można wnioskować o zakup sprzętu (np. sprzętu sportowego, aparatu fotograficznego, itp.)

Zasadniczo nie, jednakże w sytuacji, gdy zakup sprzętu (tak zwanych środków trwałych) jest uzasadniony treścią projektu (projekt nie mógłby bez tego sprzętu się odbyć) i gdy wynajem sprzętu byłby droższy niż jego zakup, młodzież może otrzymać zgodę na zakup sprzętu w ramach kosztów realizacji projektu. Decyzje co do takiej możliwości są za każdym razem podejmowane indywidualnie na etapie oceny składach wniosków o dofinansowanie.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu