Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące poszczególnych regionów oraz konkretnych organizacji zajmujących się pracą z Młodzie

W ramach struktur Programu Młodzież w Działaniu działają 3 Centra Współpracy Regionalnej SALTO.  Zajmują się one trzema regionami Partnerskich Krajów Sąsiedzkich. Odpowiednio:

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy wschodniej i Kaukazu http://www.salto-youth.net/eeca/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Południowo-Wschodniej  http://www.salto-youth.net/see/

- Centrum Współpracy SALTO z Krajami Basenu Morza Śródziemnego http://www.salto-youth.net/euromed/

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu