Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Gdzie mogę znaleźć informacje o szkoleniach, na które prowadzony jest nabór?

Aktualne informacje o szkoleniach, na które szukamy uczestników, znajdują się na naszej stronie internetowej www.mlodziez.org.pl/szkolenia
Polecamy również:
- stronę SALTO
- stronę Eurodesku
- newslettery programu "Młodzież w działaniu" oraz Eurodesku

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu