Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Ile osób z Polski może pojechać na jedno szkolenie międzynarodowe?

Ilość osób z Polski zakwalifikowanych do udziału zależy od rodzaju szkolenia, ustaleń z organizatorami oraz zainteresowania szkoleniem wśród uczestników z całej Europy. Zazwyczaj wysyłamy 1-2 osoby, ale zdarzają się też 4 (szkolenia BiTriMulti).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu