Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jak napisać dobre streszczenie projektu?

Streszczenie lepiej pisać już po przygotowaniu pełnego opisu projektu. Łatwiej będzie Wam wybrać to, co stanowi jego konkretną treść. Należy przede wszystkim krótko odpowiedzieć na pytanie we wniosku, opisać cel i temat, wskazać sposób przygotowania i realizacji. Nie piszcie długich wypracowań na temat historii Europy, roli młodzieży w jej jednoczeniu, problemów globalnych – o niczym, co nie jest bezpośrednio związane z treścią projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu