Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jak szczegółowo ma być przedstawiony harmonogram działań we wniosku?

Harmonogram we wniosku jest prezentowany po to, by pokazać poprzez jakie działania grupa chce zrealizować założone cele i temat. Ważne jest przedstawienie tych działań w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Niewiele dowiemy się o działaniu jeśli w harmonogramie wpiszemy: warsztat, warsztat kulturowy, warsztat artystyczny – dobry opis wymaga podania tematu warsztatu, dobrze jest również podać wskazówki metodologiczne.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu