Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jaką część działań mogą stanowić wycieczki i zwiedzanie?

Wymiana młodzieży jako forma pracy z grupą młodych osób jest działaniem edukacyjnym. Nie oznacza to jednak, że podczas spotkania grup partnerskich nie można wprowadzić kilku "luźniejszych" elementów do programu. Zwiedzanie okolicy i regionu to również sposób poznawania kultury. Ważne jest, aby działania merytoryczne nie były dodatkiem do wycieczek i relaksu, lecz odwrotnie. Najciekawszą formą poznawanie zabytków jest taki sposób zwiedzania, w który zaangażuje się sama młodzież i będzie czymś więcej niż wysłuchaniem prezentacji profesjonalnego przewodnika. Należy pamiętać, że wycieczki i czas wolny są  wyłącznie dodatkowymi elementami Wymiany Młodzieży, pozwalającymi na odpoczynek po wspólnej pracy nad wybranym tematem.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu