Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jaka jest procedura składania wniosków do Akcji 3.1?

Wnioski należy składać  w formie elektronicznej logując się do systemu on-line. Instrukcję znajdziecie na naszej stronie internetowej . Następnie dołączając odpowiednie dokumenty (patrz odp. 17) wysyłacie go w wersji papierowej, odpowiednio podpisany. Wniosek należy wysłać nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania wniosków w danej rundzie.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu