Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jaki jest formalny wymóg co do udziału partnerów/grup z Krajów Programu i Sąsiedzkich krajów Partnerskich

Dwustronna Wymiana Młodzieży: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Trójstronna Wymiana Młodzieży: trzech organizatorów z trzech różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wielostronna Wymiana Młodzieży: co najmniej czterech organizatorów, każdy z innego kraju, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Szkolenie i Tworzenie Sieci:

Staże typu “podpatrywanie pracy”: jeden organizator z kraju UE i jeden organizator z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Wizyta przygotowawcza: co najmniej dwóch organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a jeden z Sąsiedzkiego Kraju Partnerskiego.
Spotkanie ewaluacyjne, wizyta studyjna, tworzenie przedsięwzięć partnerskich, seminarium i kurs szkoleniowy: co najmniej czterech organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a dwóch z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.
Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci: co najmniej sześciu organizatorów z różnych krajów, z których przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE, a trzech z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu