Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Jesteśmy grupą młodzieży wspólnie działającą w naszym miasteczku. Nie jesteśmy zarejestrowani i nie mamy osobowości prawnej

Jako grupa nieformalna (nie posiadająca osobowości prawnej) możecie starać się o dofinansowanie Waszego projektu, ale musicie znaleźć organizację wspierającą, która użyczy Wam swojego konta i z którą podpiszemy umowę finansową na realizację projektu. Organizacją wspierającą może być każda instytucja, która ma charakter non-profit i posiadają osobowość prawną (np. fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, dom kultury, szkoła, gmina, miasto, parafia, itp).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu