Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Kim jest coach i kiedy może pojawić się w projekcie?

Coach to osoba wspierająca, która dzięki doświadczeniu w pracy z młodzieżą i/lub realizacji Inicjatyw Młodzieżowych jest przygotowana do tego, by towarzyszyć grupie młodzieży i ułatwiać jej uczestnictwo w projekcie. Osoba wspierająca nie jest bezpośrednim uczestnikiem projektu, lecz wspiera grupę młodzieży w jego realizacji. Pracuje z młodzieżą od czasu do czasu, wykonując określone zadania, zależnie od potrzeb grupy. Udział coacha jest szczególnie wskazany w przypadku grup, które nie mają żadnego doświadczenia w realizacji projektu oraz grup pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, a konieczny w przypadku, gdy wszyscy członkowie grupy są w wieku poniżej 18 lat.

Maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać coach w 2010 roku to 850 Euro.
Uwaga! We wniosku należy dokładnie opisać w jaki sposób i kiedy coach będzie wspierać realizację projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu