Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Kto podpisuje umowę finansową z Narodową Agencją?

Jeśli jesteście grupą nieformalną musicie znaleźć organizację wspierającą posiadającą osobowość prawną, która w Waszym imieniu podpisze z Narodową Agencją umowę finansową (patrz pytanie nr 4). Umowa podpisywana jest przez przedstawicieli organizacji wspierającej (zgodnie z jej statutem i zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi tej organizacji) oraz koordynatora projektu (jako reprezentanta Waszej grupy). Ze strony Narodowej Agencji umowa podpisana jest przez Dyrektora Programu "Młodzież w działaniu".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu