Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

W jaki sposób wypłacany jest grant?

Środki uzyskanego przez Was dofinansowania wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza płatność w wysokości 80% dofinansowania wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej przez Narodową Agencję (jeśli Narodowa Agencja otrzymała już środki na realizację działań w danym roku budżetowym od Komisji Europejskiej). Druga rata wypłacana jest po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu przez Narodową Agencję raportu końcowego. Oznacza to, że musicie sami zabezpieczyć sobie 20% kwoty grantu, którą otrzymacie od Narodowej Agencji dopiero po rozliczeniu projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu