Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Umowy finansowe

W poniższych folderach znajdziecie wszelkie dokumenty związane z umową finansową, na która składają się:

  1. Wzór umowy finansowej.
  2. Formularze sprawozdań (raporty końcowe, wytyczne do raportów).
  3. Wzóry potwierdzenia sald.
  4. Warunki ogólne umowy.

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu