Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Ile to kosztuje

Udział w Akcji 2 - Wolontariat Europejski może być całkowicie bezpłatny dla wolontariusza. Dofinansowanie, które otrzymuje organizacja pozwala na pokrycie poniższych kosztów.

Podróż wolontariusza na miejsce i z projektu (90%) - organizacja, która otrzymała dofinansowanie projektu pokrywa 90% kosztów podróży na miejsce wolontariatu i z powrotem. Podróż powinna odbyć się najtańszym możliwym środkiem transportu uwzględniając jej długość i uciążliwość. Jeżeli organizacja nie dysponuje własnymi środkami z których mogłaby pokryć brakujące 10% kosztów podróży, może poprosić wolontariusza o taki wkład w projekt. Jest to jednak jedyny koszt o jakiego poniesienie może zostać poproszony wolontariusz. Jest to często stosowana praktyka przez polskie organizacje, które nie mają możliwości finansowych, aby pokryć te koszty.

Wsparcie językowe – o ile wolontariusz nie zna języka kraju do którego jedzie, otrzyma wsparcie językowe. Wsparcie to może przybrać różne formy: od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem (świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka) po renomowany kurs w szkole językowej.

Zakwaterowanie – nie ma standardów jeżeli chodzi o formę zakwaterowania. Może to być samodzielne mieszkanie, pokój w mieszkaniu współdzielonym z innymi wolontariuszami, pokój w akademiku, internacie, pokój „u rodziny”, czy jeszcze inna forma zakwaterowania.

Wyżywienie – wolontariusze otrzymują albo wyżywienie w placówce ich goszczącej lub ekwiwalent pieniężny na żywność.

Kieszonkowe – każdy wolontariusz otrzymuje drobne kieszonkowe na własne wydatki. Wolontariusze przebywający w Polsce otrzymują równowartość 85 EUR miesięcznie. Czy kwota ta wystarczy na osobiste wydatki, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie!

Transport lokalny – jeżeli miejsce pracy jest oddalone od miejsca zakwaterowania, organizacja powinna zapewnić transport lokalny. Może to być bilet miesięczny na autobus, kolej, itp. Może to być również rower, jeżeli okoliczności sprzyjają temu sposobowi poruszania się p okolicy. Zdarza się, że wolontariusze mogą korzystać z samochodu organizacji goszczącej.

Szkolenia – każdy wolontariusz powinien wziąć udział w szkoleniu wprowadzającym. Jest to szkolenie organizowane zwykle przez Narodową Agencję kraju goszczącego. Na szkoleniu tym wolontariusze poznają innych wolontariuszy, realia pracy w danym kraju, otrzymują wsparcie oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wolontariatem a także pobytem w nowym kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne, NNW, OC – wolontariusze objęci są specjalnym ubezpieczeniem MSH International (dawniej AXA). Ubezpieczenie to jest bardzo kompleksowe. Jeżeli wolontariusz może korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wówczas ubezpieczenie MSH International ma charakter uzupełniający. Szczegółowe warunku ubezpieczenia znajdują się na stronie: Przewodnik po ubezpieczeniu

Wsparcie mentora – każdy wolontariusz posiada mentora. Jest to osoba, która opiekuje się wolontariuszem w jego czasie wolnym.

Certyfikat Youthpass - to specjalny dokument, który opisuje to, czego nauczyłeś się w trakcie wolontariatu. Szczegółowe informacje znajedziesz na stronie poswięconej certyfikatowi.

Koszty Specjalne - w ramach projektu, organizacja może otrzymać dofinansowanie kosztów specjalnych związanych z udziałem wolontariusza, który ma specjalne potrzeby wynikające ze swojej sytuacji, np. zdrowotnej, ekonomicznej, społecznej. Koszty te muszą być zaplanowane na etapie składania wniosku do Narodowej Agencji i dobrze uzasadnione.

Jak widać zatem udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego może być całkowicie bezpłatny dla wolontariusza. Jedyne koszty, które może ponieść wolontariusz to 10% kosztów podróży oraz swoje wydatki osobiste.
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu