Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Konkurs wniosków

ZASADY I TERMINY

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. W tym dziale znajdziecie informacje na temat wymogów formalnych, a także merytorycznych, o których powinniście wiedzieć.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Od 2010 Narodowa Agencja wprowadziła system on-line, który usprawnia składanie wniosków oraz komunikacje beneficjentów z programem. Warto wiedzieć, czym jest system on-line FINERA oraz jak się go obsługuje.

OCENA WNIOSKÓW

Proces oceny wniosku to skomplikowana czynność, której dokonują nasi eksperci, rekomendując Komitetowi Ewaluacyjnemu projekty do dofinansowania. Znajdziesz tu informacje o tym, jak wygląda taki proces oraz czym jest Komitet Ewaluacyjny.

WYNIKI KONKURSU

Aby poznać swoje wyniki, powinieneś znać swój numer identyfikacyjny projektu, pomoże ci to odczytać informacje na temat decyzji Komitetu oraz zarządu FRSE w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków.

KURS EURO

Tutaj znajdziecie aktualny kurs euro potrzebny do przeliczenia i rozliczania otrzymanych środków finansowych.

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

Przewodnik to najważniejszy dokument, z którym powinniście się zapoznać zanim przystąpicie do pisania wniosków i tworzenia projektów. Zawarte w nim treści pomogą Wam zrozumieć idee programu oraz zapoznają z podstawowymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu