Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Wyniki konkursu

Poniżej znajdą Państwo informacje o decyzjach zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczących składanych wniosków
 
Szczegółowe informacje są dostępne w systemie on-line, w zakładce przypisanej do Państwa projektu.
 
Wyniki z poprzednich lat znajdują się w Archiwum wyników.
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" uprzejmie informuje, że wnioskodawcom w Konkursie 2013 roku przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną w zakładce dokumenty. Decyzje w sprawie składanych wniosków podejmowane sa dwustopniowo.
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu