Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Złóż wniosek

SYSTEM ON-LINE

Od  2010 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu on-line, który pozwala składać wnioski o dofinansowanie i komunikować się z nami, jak również wymieniać plikami związanymi z obsługą wniosków np: (umowy, korespondencja, raporty końcowe).

Obecnie wnioski można składać  w ramach wszystkich Akcji programu.

WAŻNE

  1. Aby złożyć wniosek do poszczególnych Akcji należy utworzyć konto w systemie on-line. Więcej na ten temat znajdziecie w Instrukcji obsługi wniosku on-line.
  2. Wniosek należy najpierw wypełnić i złożyć elektronicznie, następnie go wydrukować i wysłać do  Narodowe Agencji, pamiętając o zachowaniu terminów składania wniosków.
  3. Do wersji papierowej należy dodatkowo załączyć potwierdzenia partnerskie -  Część III oraz konieczne dodatkowe dokumenty.
  4. Wydrukowaną wersję wniosku należy wysłać najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin składania wniosków. Wnioski wysłane po tym terminie nie spełniają kryteriów formalnych i w związku z tym zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

POMOCE

Przykłady formularzy wniosków.
Wnioski do złożenia w wersji elektronicznej dostępne są w systemie on-line.
Wypełniając wniosek on-line można sukcesywnie uzupełniać w nim pola, wielokrotnie zapisując go jako szkic.

Uwaga!: Chcąc skopiować tekst z pliku Word należy używać KLAWIATURY (Kopiuj: CTRL + C, Wklej: CTRL + V).
Zachęcamy do  skorzystania z instrukcji wypełniania wniosku  w systemie on-line
oraz mini poradnika opisującego kto może ubiegać się o środki z naszego programu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu