Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Logotypy

Jak już wspominaliśmy w promocyjnym serwisie dla beneficjentów, każdy dofinansowany projekt powienien spełniać pewne minimalne wymogi. Należy do nich między innymi oznaczenie projektu, jego rezultatów logotypem programu wraz z informacją o finansowaniu projektu. 

Oficjalny logotyp programu (obowiązkowe)

 


     

 

WAŻNE!

  1. Logotypy powinny być stosowane wg zaleceń Komisji
  2. Logotypu NIE MOGĄ być wykorzystywane do papieru firmowego projektu/beneficjenta, wizytówek itp. 
  3. Przy każdym użyciu logotypu powinna pojawić się informacja na temat źródła finansowania projektu. 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu