Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Poszukiwania partnerów

Realizując międzynarodowe projekty partnerskie takie jak wymiany, międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, seminaria, szkolenia itp. powinniście posiadać organizację partnerską, która razem z Wami przygotuje, przeprowadzi i zakończy projekt.

Narodowe Agencje Programu „Młodzież w działaniu” bezpośrednio nie zajmują się poszukiwaniami organizacji partnerskich w innych krajach. Jednak nie pozostawiamy Was całkowicie osamotnionych, w tych poszukiwaniach. Warto zapoznać się z dwoma głównymi narzędziami, które rekomendujemy.

OTLAS

Narzędzie stworzone przez SALTO-YOUTH na potrzeby między innymi programu „Młodzieży w działaniu” w celu ułatwienia poszukiwania organizacji, grup nieformalnych z innych krajów. Dzięki OTLAS możecie wyszukać potrzebne organizacje, jak także umieścić w bazie swoje ogłoszenie. OTLAS to międzynarodowa baza, z której korzysta tysiące organizacji w całej Europie.

www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/


EURODESK Polska

Eurodesk to sieć informacji młodzieżowej będąca wsparciem dla beneficjentów programu "Młodzież w działaniu" w poszukiwaniu organizacji partnerskich. Dzięki wyszukiwarce programów możecie poznać organizacje, które poszukują partnera do organizacji projektu, jak także sami dodać swoje ogłoszenie, które zostanie rozesłane do setek oddziałów Eurodesku w całej Europie.

www.eurodesk.pl

 

Inne formy poszukiwania organizacji partnerskich:

  • nawiązanie kontaktów z miastami/samorządami partnerskimi;
  • miejscy/gminni pracownicy działów edukacji, współpracy międzynarodowej czy pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych;
  • nawiązanie kontaktu z organizacjami przedstawionymi w opisach zrealizowanych projektów na naszej stronie - zakładka www.mlodziez.org.pl/dofinansowalismy 

 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu