Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Program

O PROGRAMIE

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Zapraszamy do zapoznania sie z podstawowymi wiadomościami na temat programu.

ZAŁOŻENIA

U podstaw programu "Młodzież w działaniu" leży kilka założeń, na których powinno opierać się jego działanie, aby program ten mógł w pełni realizować postawione przed nim cele. Tym samym dowiecie się, jakie powinny być podstawy Waszych projektów.

PRIORYTETY

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” powinny wpisywać się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję.

AKCJE

Program "Młodzież w działaniu" podzielony jest na 5 Akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2) zostały dodatkowo wyodrębnione podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie których można realizować projekty.

NARODOWA AGENCJA

W każdym kraju, w którym realizowany jest program, wyznaczono Narodową Agencję, która jest odpowiedzialna za jego koordynację. W Polsce jej funkcję spełnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Tutaj znajdziecie potrzebne informacje na temat Agencji oraz jej zadań.

PARTNERZY

Program realizuje swoje zadania we współpracy z licznym gronem instytucji, które merytorycznie i finansowo wspierają jego działalność. Zapraszamy do zapoznania się z organizacjami, u których również możecie uzyskać wsparcie w realizacji projektów młodzieżowych.

PROGRAM W LICZBACH

Aby sprawdzić, jak Polska wypada na tle innych państw realizujących program lub które województwo jest najbardziej aktywne, warto zajrzeć do tego działu. Co roku publikować będziemy nowe statystyki, abyście razem z nami widzieli, jak zmienia się program.

YOUTHPASS

Każda osoba, która brała udział w programie "Młodzież w działaniu" w ramach Akcji 1.1., Akcji 1.2., Akcji 3.1. (Wymiany Młodzieży i Kursy Szkoleniowe) Akcji 2. i Akcji 4.3. (Kursy szkoleniowe), ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass. Czym jest ten dokument? Jak go pozyskać? Dowiecie się zaglądając na naszą stronę poświęconą Youthpassowi.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu