Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcje

Program "Młodzież w działaniu" podzielony jest na 5 akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2.) zostały dodatkowo wyodrębnione  podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie których można realizować projekty. Część akcji jest zdecentralizowana i te są koordynowane przez Agencje Narodowe, a część scentralizowana. Wnioski o środki finansowe na projekty związane z akcjami scentralizowanymi należy składać w odpowiedzi na ogłoszenia o specjalnych konkursach projektów prowadzonych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych.

Akcja 1. Młodzież dla Europy

Udział w projektach reazlizowanych w ramach tej akcji ma zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa, współudziału w różnego rodzaju aktywnościach i rozwoju kreatywności poprzez udział w wymianach młodych ludzi z różnych krajów, inicjatywach grup młodzieżowych czy też różnego rodzaju projektach skupoinych wokół problemu demokracji.

Akcja 2. Wolontariat Europejski

Pomaga młodym ludziom rozwinąć ich poczucie solidarności z innymi dzięki dzięki udziałowi (indywidualnie czy też grupowo) w wolontariacie poza granicami własnego kraju.

Akcja 3. Młodzież w Świecie

Podobnie jak Akcja 1. pomaga wspierać partnerstwo i wymianę młodych ludzi oraz organizacji młodzieżowych, z tym że w tym przypadku mówimy o zasięgu światowym, a nie tylko europejskim. Narodowa Agencja koordynuje jedynie podakcję 3.1., gdyż pozostałe scentralizowane.

Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży

Uczestnictwo w projektach organizowanych w ramach tej akcji pozwala wykorzystać różnego rodzaju narzędzia (np. szolenia) wspierające młodych ludzi i organizacje młodzieżowe i poprawiające jakość ich przedsięwzięć.

Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Ta akcja ma na celu wspieranie polityki i strategii dotyczących młodzieży na poziomie Europejskim w szczególności dzięki ułatwieniu dialogu między młodymi ludźmi a ludźmi zajmującymi się polityką.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu