Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Program w liczbach

Polska Narodowa Agencja programu "Młodzież w działaniu" bardzo dokładnie analizuje dofinansowane projekty, bada, jakie kompetencje zdobywane są przez ich uczestników i koordynatorów oraz sprawdza, jak uczestnictwo w projektach edukacji pozaformalnej wpływa na ich rozwój osobisty. W tej części naszej strony internetowej znależć można wyniki analizy badawczej programu "Młodzież w działaniu" - RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in action programme) oraz dokładne statystki dotyczące poszczególnych akcji programu w latach 2007-2011, informujące m.in. o liczbie projektów zrealizowanych w danym roku oraz ich uczestników, wysokości przyznanego dofinansowania i budżecie programu.
 

Młodzież w badaniach

Polska Narodowa Agencja jest członkiem sieci RAY i wraz z 14 innymi Narodowymi Agencjami (z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Lichtensteinu, Luksemburga, Holandii, Słowacji, Szwecji oraz Turcji) prowadzi analizę badawczą RAY. Analiza pokazuje, jakie kompetencje zdobywają uczestnicy i koordynatorzy projektów programu "Młodziez w działaniu" w poszczególnych krajach oraz jak doświadczenia edukacji pozaformalnej wpływają na ich rozwój osobisty. W tej części przedstawiamy wyniki dla uczestników i koordynatorów projektów dofinansowanych przez Polską Narodową Agencję.

więcej »

Statystyki programu

Program"Młodzież w działaniu" to tysiące młodych osób, miliony euro i setki działań.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi programu oraz jego realizacji.

więcej »

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu