Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z biblioteką naszych publikacji. Znajdziecie w niej publikacje poruszające problematykę edukacji pozaformalnej, polityki młodzieżowej, inicjatyw młodzieżowych, wolontariatu, obywatelstwa europejskiego i wielu innych ciekawych tematów. Skorzystajcie z filtrów aby szybko i łatwo znaleźć interesującą Was publikacje.

Drukowane wersje niektórych publikacji programów „Młodzież w działaniu” i MŁODZIEŻ (2000-2006) są dostępne nieodpłatnie i w ograniczonej ilości dla organizacji pragnących włączyć je do swych biblioteczek.

Aby zamówić materiały, należy przesłać e-mail na adres: frse.wysylka@frse.org.pl z listą konkretnych tytułów oraz dokładnym adresem pocztowym, na który ma zostać nadana paczka. Publikacje i wysyłka są bezpłatne. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy prosimy o krótkie uzasadnienie. Każda taka prośba rozpatrywana jest indywidualnie i NA zastrzega sobie prawo odmowy  wysłania materiałów.

Ze względów ekonomicznych paczki nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, dlatego w przypadku zamawiania publikacji na konkretną datę prosimy uwzględnić co najmniej 2 tygodnie na przesyłkę. Nie prowadzimy wysyłki na terenie Warszawy. Organizacje w Warszawy prosimy o osobisty odbiór materiałów.

Tematyka publikacji Tytuł i opis
Promocja projektu

DEOR bez tajemnic

Przedstawiamy drugą z serii broszur informacyjnych na temat narzędzi jakie daje program "Młodzież w działaniu". DEOR bez tajemnic czyli jak promować rezultaty projektów, tak by inni też na tym skorzystali. Teoria, praktyka, narzędzia, promocja projektu a promocja jego rezultatów. Warto skorzystać!

Pobierz plik (5.47 MB)

Dostępna również w wersji drukowanej
Edukacja pozaformalna
Aktywne uczestnictwo młodzieży
Wolontariat

Hasło: wolontariat!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą pracę Fundacji Rozowju Systemu Edukacji, w tym programu "Młodzież w działaniu" w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Wśród artykułów na temat różnorodnego podejścia do wolontariatu, można przeczytać relacje z róznych konferencji podejmujących ten temat.

Pobierz plik (9.71 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Program "Młodzież w działaniu" - plansze informacyjne (PL, ENG)

Zachęcamy do zapoznania się z planszami informacyjnymi na temat programu. Informacje są udostępniane w dwóch językach: polskim i angielskim.

Pobierz plik (3.4 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Wystawa "Wolontariat zmienia świat!"

Przedstawiamy historię młodych wolontariuszy, którzy w ramach Wolontariatu Europejskiego przeżywali przygodę swojego życia, zdobywając cenne doświadczenie oraz nowych przyjaciół.

Pobierz plik (6.91 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna
Aktywne uczestnictwo młodzieży

Jak to się włącza?

Przedstawiamy broszurę na temat włączania młodzieży z mniejszymi szansami do projektów finansowanych w ramach programu "Młodzież w działaniu". W publikacji znajdziecie informacje na temat tego działania, jak również przykłady projektów, które zostały zrealizowane w latach 2007-2010.

Pobierz plik (2.17 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Dialog usystematyzowany

Przedstawiamy krótką informacje na temat dialogu usystematyzowanego. W broszurze znajdziecie informacje pomagające wyjaśnić proces dialogu, priorytety oraz metody jakie można stosować wdrażając dialog w środowisku lokalnym. 

Pobierz plik (282.45 KB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Przewodnik po programie "Młodzież w działaniu"

Przewodnik towarzyszy nam od początku programu, jest praktycznym spojrzeniem na tworzenie projektu i wypełnianie wniosków.

Pobierz plik (3.16 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Raport

Raport programu „Młodzież w działaniu” 2009

Przedstawiamy kolejny raport z rocznej działalności programu "Młodzież w działaniu" w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z projektami naszych beneficjentów, statystykami za rok 2009, działaniami Narodowej Agencji, SALTO EECA oraz Eurodesku.

Pobierz plik (6.32 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Raport

Raport programu „Młodzież w działaniu” 2008

Działania młodzieży, szczegółowe statystyki, zrealizowane szkolenia, wydarzenia, w których wzięliśmy udział w 2008 roku, działania Eurodesku i SALTO EECA, najnowsze wydawnictwa - wszystko w jednej publikacji! Zapraszamy do zapoznania się z Raportem programu "Młodzież w działaniu" za rok 2008.

Pobierz plik (2.24 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Raport

Raport programu „Młodzież w działaniu” 2007

Przedstawiamy pierwszy raport z rocznej działalności nowego programu „Młodzież w działaniu”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwości oferowanymi przez program, ze statystykami za rok 2007 oraz przykładami dobrych praktyk.

Pobierz plik (4.57 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Wolontariat

Wolontariat zmienia świat czyli wolontariat europejski w twojej organizacji

Publikacja przedstawia istotę i historię Wolontariatu Europejskiego oraz korzyści płynące z jego realizacji dla wszystkich zaangażowanych stron. Dodatkowo praktyczne wskazówki zaopatrzą czytelnika w wiedzę na temat tego jak otrzymać akredytację, kim są partnerzy projektu oraz czy program "Młodzież w działaniu" finansuje cały projekt oraz innych ważnych faktów.

Pobierz plik (6.99 MB)

Dostępna również w wersji drukowanej
Wolontariat

Wolontariat zmienia nas czyli jak zostać europejskim wolontariuszem

Publikacja jest zbiorem „zapisków z podróży” osób, które już wróciły z wyprawy wolontariackiej. Z jednej strony pokazują, jakie doświadczenia można zdobyć, podążając drogą Wolontariatu Europejskiego, a z drugiej strony chcą podzielić się wiedzą, jak taką drogę rozpocząć i czego można się na niej spodziewać.

Pobierz plik (7.51 MB)

Dostępna również w wersji drukowanej
Aktywne uczestnictwo młodzieży

Uczestnictwo młodzieży pakiet edukacyjny PAJP część 1

Uczestnictwo młodzieży to temat pierwszej części publikacji Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu (PAJP) programu „Młodzież w działaniu”. Aktywne uczestnictwo młodzieży jest jednym z głównych filarów jakości projektów młodzieżowych.  W publikacji znajdują się materiały wykorzystane podczas szkolenia, teksty źródłowe, metody oraz materiały wypracowane przez uczestników.

Pobierz plik (3.23 MB)

Edukacja międzykulturowa

Edukacja międzykulturowa pakiet PAJP część 2

Niniejsza publikacja ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja zawiera wiele ciekawych gier i zabaw o tematyce międzykulturowości.

Pobierz plik (3.64 MB)

Edukacja pozaformalna

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji pakiet edukacyjny PAJP część 3

W publikacji zostały zaprezentowane niewymagające dużych nakładów finansowych sposoby budowania wizerunku projektu i organizacji. Polegają one na tworzeniu zintegrowanego i przemyślanego wizerunku organizacji, dobrej współpracy z mediami, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz na tworzeniu spójnej i jasnej informacji o podejmowanych przez organizację inicjatywach.

Pobierz plik (2.5 MB)

Zarządzanie projektem

Ewaluacja w pracy metodą projektu pakiet edukacyjny PAJP część 4

Publikacja ta jest owocem czwartego spotkania Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. Przedstawia ciekawe metody ewaluacji projektu oraz zapoznaje czytelnika z podstawową wiedzą na temat pojęcia ewaluacji, która jest bardzo ważnym elementem projektów młodzieżowych.

Pobierz plik (3.38 MB)

Edukacja pozaformalna

Broszura informacyjna na temat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Broszura informacyjna opisująca wszystkie programy zarządzane przez FRSE

Pobierz plik (801.23 KB)

Edukacja pozaformalna

Ulotka informacyjna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Zawiera podstawowe informacje dotyczące Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Pobierz plik (357.24 KB)

Edukacja pozaformalna

Wymiana młodzieży - pomysły, metody, działania - Raport

Pierwsza część publikacji poświęconej wymianom młodzieży. Przedstawia raport ze spotkania liderów młodzieży, które odbyło się w 2004 roku i którego głównym celem było lepsze poznanie programu "Młodzież", wzajemna wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Pobierz plik (5.17 MB)

Zarządzanie projektem

Wymiana młodzieży - pomysły, metody, działania - Projekty

Druga część publikacji poświęconej wymianom młodzieży. Podpowiada jak przygotować dobry projekt oraz podaje przykłady dobrych praktyk.

Pobierz plik (2.34 MB)

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu