Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z biblioteką naszych publikacji. Znajdziecie w niej publikacje poruszające problematykę edukacji pozaformalnej, polityki młodzieżowej, inicjatyw młodzieżowych, wolontariatu, obywatelstwa europejskiego i wielu innych ciekawych tematów. Skorzystajcie z filtrów aby szybko i łatwo znaleźć interesującą Was publikacje.

Drukowane wersje niektórych publikacji programów „Młodzież w działaniu” i MŁODZIEŻ (2000-2006) są dostępne nieodpłatnie i w ograniczonej ilości dla organizacji pragnących włączyć je do swych biblioteczek.

Aby zamówić materiały, należy przesłać e-mail na adres: frse.wysylka@frse.org.pl z listą konkretnych tytułów oraz dokładnym adresem pocztowym, na który ma zostać nadana paczka. Publikacje i wysyłka są bezpłatne. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy prosimy o krótkie uzasadnienie. Każda taka prośba rozpatrywana jest indywidualnie i NA zastrzega sobie prawo odmowy  wysłania materiałów.

Ze względów ekonomicznych paczki nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, dlatego w przypadku zamawiania publikacji na konkretną datę prosimy uwzględnić co najmniej 2 tygodnie na przesyłkę. Nie prowadzimy wysyłki na terenie Warszawy. Organizacje w Warszawy prosimy o osobisty odbiór materiałów.

Tematyka publikacji Tytuł i opis
Zarządzanie projektem

Fundusze i zarządzanie finansami - Pakiet szkoleniowy 9

Kompendium źródeł finansowania oraz zarządzania finansami i relacjami.

Pobierz plik (2.23 MB)

Polityka młodzieżowa

Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą - Pakiet szkoleniowy 10

Celem publikacji jest pokazanie, że ewaluacja może być emocjonująca, pasjonująca, stymulująca i przyjemna, lub przynajmniej na tyle atrakcyjna i inspirująca, by włączyć ją do własnej pracy edukacyjnej.

Pobierz plik (2.68 MB)

Youthpass

Youthpass guide

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem poświęconym certyfikatowi Youthpass, potwierdzającemu umiejętności zdobyte podczas realizacji projektów w ramach programu "Młodzież w działaniu". Czym jest certyfikat, w jaki sposób go stosować w przypadku wymian młodzież, wolontariatu i szkoleń - tym tematom poświęcona jest niniejsza publikacja.

Pobierz plik (3.14 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Youthpass

Youthpass for ALL! Recognizing skills of young people with fewer opportunities

Kolejna obszerna publikacja poświęcona certyfikatowi Youthpass. Możemy się z niej dowiedzieć dlaczego zdecydowano się na jego wprowadzenie, czemu służy i jak może zostać wykorzystany w życiu zawodowym jego posiadaczy. Publikacja podkreśla także rolę kompetencji kluczowych w edukacji pozaformalnej.

Pobierz plik (6.01 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Polityka młodzieżowa

Doświadczać uczenia materiały pokonferencyjne

Publikacja jest zbiorem materiałów z konferencji na temat edukacji nieformalnej (pozaformalnej), która odbyła się w Warszawie w grudniu 2004 roku. Część książki stanowią teksty wystąpień uczestników oraz artykuły dotyczące doświadczeń kilku organizacji i instytucji zajmujących się edukacją nieformalną (pozaformalnej) w praktyce.

Pobierz plik (1.51 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Polityka młodzieżowa

Zielona księga - promowanie mobilności edukacyjnej młodzieży

Oficjalny dokument Komisji Europejskiej dotyczący mobilności edukacyjnej, czyli transnarodowej mobilności mającej na celu nabycie nowych umiejętności. Mobilność edukacyjna to jeden z podstawowych sposobów zwiększania szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczyniania się do osobistego rozwoju zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

Pobierz plik (386.69 KB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Sąsiad sąsiadowi sąsiadem

Publikację „Sąsiad sąsiadowi sąsiadem” przygotowaliśmy z myślą o młodzieży, która chce w przyszłości zrealizować projekt międzynarodowy, ale na początek... niezbyt daleko od domu. Można w niej znaleźć relacje z różnych projektów zrealizowanych w ramach Współpracy Wyszehradzkiej, która jest jedną z możliwości programu MŁODZIEŻ oraz nowego Programu „Młodzież w działaniu”.

Pobierz plik (4.85 MB)

,

Pobierz plik (4.61 MB)

,

Pobierz plik (4.47 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja międzykulturowa

Dla - animacja kultury

Niezwykle inspirująca książka dla animatorów kultury pracujących z dziećmi i młodzieżą. Autorzy wyruszyli w podróż, aby poznać różnorodne formy realizacji pasji i nowe drogi działania. Publikacja jest szczegółową relacją z tej wyprawy. Znaleźć w niej można praktyczne wskazówki, metody oraz ciekawe pomysły.

Pobierz plik (2.91 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Włączanie w działanie

Jest to pełna pasji publikacja o tym, jak młodzi ludzie z mniejszymi szansami włączają siebie i innych – nie tylko w program MŁODZIEŻ. W publikacji zaprezentowaliśmy projekty włączające w działanie młodzież, której już na starcie jest w życiu trudniej.

Pobierz plik (3.34 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Aktywne uczestnictwo młodzieży

All together - making inclusion happen

Publikacja przedstawia istotę strategii All Together, która porusza kwestię różnorodności i włączania młodych ludzi w życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszymi szansami.

Pobierz plik (5.34 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Inne

Bez barier bez granic

„Bez barier, bez granic” to broszura, która ma o zachęcać młode niepełnosprawne osoby do udziału w międzynarodowych projektach. Promuje ona projekty, w których młodzi ludzie, zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni, żyją pod jednym dachem, razem pracują i dobrze się bawią.

Pobierz plik (1.77 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Youth in Action Programme

Angielska wersja folderu programu „Młodzież w działaniu”.

Pobierz plik (6.2 MB)

Edukacja pozaformalna

Make use of the Youth In Action Programme

Publikacja „Make use of the Youth In Action Programme” powstała aby przybliżyć program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, który wspiera edukację pozaformalną młodych ludzi. Z publikacji możemy się dowiedzieć jakie działania wspiera program „Młodzież w działaniu” oraz jak złożyć wniosek o dofinansowanie.

Pobierz plik (1.21 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Making waves generating more impact with your youth projects

Publikacja przygotowana przez Centrum Współpracy SALTO poświęcona jest widoczności projektów młodzieżowych oraz ulepszaniu sposobów rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów tych projektów.

Pobierz plik (6.52 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Coaching youth initiatives guide

Jesteś trenerem, mentorem, pracownikiem organizacji młodzieżowej albo po prostu wspierasz działania młodych ludzi? To publikacja stworzona specjalnie dla ciebie! Dzięki tej książce odkryjesz, czym jest „coaching” i w jaki sposób skutecznie zachęcać i wspierać udział młodzieży w Inicjatywach Młodzieżowych

Pobierz plik (4.09 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Wolontariat

Get involved - discover the benefits of the EVS short term programme

W publikacji Get Involved znajdują się podstawowe informacje na temat krótkoterminowych projektów wolontariatu europejskiego. Podkreślone zostały zalety takich krótkoterminowych projektów oraz porady praktyczne dotyczące ich realizacji.

Pobierz plik (2.75 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Validation of non-formal and informal learning in Europe

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją koncentrującą się na zagadnieniu uznawalności edukacji pozaformalnej w kontekście narodowej jak i europejskiej polityki młodzieżowej.

Pobierz plik (391.68 KB)

Tylko wersja elektroniczna
Youthpass

The European strategy on the validation and recognition of non-formal learning

Dzięki tej publikacji możemy dowiedzieć się jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie certyfikatu Youthpass i jak przyczynia się on do wzmocnienia uznawalności edukacji pozaformalnej.

Pobierz plik (1.6 MB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Mini compendium of non-formal education

Publikacja „Mini compendium of non-formal education” to zbiór artykułów i publikacji poświęconych tematyce edukacji pozaformalnej. Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą w warunkach edukacji pozaformalnej.

Pobierz plik (358.27 KB)

Tylko wersja elektroniczna
Edukacja pozaformalna

Study on the links between formal and non-formal education

Publikacja ta analizuje związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną. Przedstawia ponadto programy młodzieżowe Unii Europejskiej oraz proponuje zintegrowany model europejskiej polityki młodzieżowej.

Pobierz plik (543.57 KB)

Tylko wersja elektroniczna

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu