Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Runda I - irlandzka

Od stycznia 2013 roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej objeła Irlandia, co w obszarze polityki młodzieżowej oznacza początek nowego cyklu konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego z młodzieżą. Przekrojowym tematem trzech kolejnych Prezydencji (Irlandia, Litwa, Grecja) jest włączenie społeczne młodych ludzi.

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu", Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zachęcają wszystkich młode osoby do wzięcia udziału w konsultacjach na temat zaproponowany przez irlandzką prezydencję: praca z młodzieżą (ang. youth work) i włączenie młodych ludzi w życie społeczne.

Konsultacje trwały do 10 lutego 2013 roku, a ich wyniki zostały wykorzystane w ramach kolejnej Unijnej Konferencji Młodzieżowej, która odbyła się w marcu w Dublinie. Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich [młodych ludzi] prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi". Czyli, że decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu