Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Runda II - litewska

Od lipca 2013 roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obejmowała Litwa, co w obszarze polityki młodzieżowej oznacza II rundę konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego. Przekrojowym tematem trio (Irlandia-Litwa-Grecja) było włączenie społeczne młodych ludzi.

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu", Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zachęcali wszystkie młode osoby do wzięcia udziału w konsultacjach na temat włączenia młodych ludzi w życie społeczne, a wszczególności: poszukiwaniu możliwych rozwiązań w zakresie integracji społecznej młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (ang. not in education, employment or training, tzw. NEETs).

Konsultacje trwały do 25 lipca 2013 roku, a ich wyniki zostały wykorzystane w ramach kolejnej Unijnej Konferencji Młodzieżowej, która odbyła się we wrześniu w Wilnie.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu