Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu

Każdy beneficjent programu powinien wiedzieć, jakie czekają go zadania w zakresie promocji. Działania te oscylują pomiędzy dwoma podstawowymi pojęciami: widoczność (promocja) oraz DEOR.  Są to dwa podstawowe narzędzia, które budują wizerunek projektu.

Widoczność (promocja)

Do tych działań należą wszelkie czynności, które zapewniają projektowi oraz programowi promocje ich aktywności. Jest to bardzo ważny element organizacji przedsięwzięć młodzieżowych, ponieważ wzmacnia pozycję i odbiór organizacji oraz samego programu.

Należy pamiętać, że każdy z beneficjentów jest zobowiązany zapewnić projektowi oraz programowi "Młodzież w działaniu" widoczność, poprzez bezpośrednie wskazanie źródła finansowania, niezależnie od formy medium, z którego korzysta. Oznacza, to, że na plakatach, banerach, roll-upach, publikacjach, stronach internetowych itd. promujących projekt powinny znaleźć się informacja pisemna o źródle finansowania wraz z logotypem programu. Beneficjent musi wyraźnie zaznaczyć, że środki finansowe pochodzą z Unii Europejskiej.

Przykład:

Narzędzie: plakat

Przykładowa treść i znaki na plakacie świadczące o dofinansowaniu z programu "Młodzież w działaniu":

 

Projekt ten jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

 

Więcej informacji na temat logotypów zajdziecie w dziale Logotypy.

 

DEOR, czyli upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Jedną z głównych cech programu "Młodzież w działaniu" jest jego zdolność docierania do obywateli bezpośrednio poprzez wspieranie setek projektów rocznie. Projekty wspierane w ramach programu mają bezpośredni wpływ na osoby (młodzież i osoby pracujące z młodzieżą), które biorą udział w tych działaniach, a także pośredni wpływ na społeczeństwo obywatelskie i podmioty rządowe (organizacje i inne podmioty), które korzystają z efektu mnożnikowego tych projektów.

Ponadto duża liczba projektów otrzymujących wsparcie finansowe od programu stanowi masę krytyczną  mającą  wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej, w tym także w zakresie projektowania i realizacji programów i inicjatyw skierowanych do młodych ludzi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Strategia DEOR-u odnosi się do wpływu oraz widoczności programu i ma na celu zapewnienie spójności, koordynacji i strategicznego podejścia do rozpowszechniania i wykorzystania działań prowadzonych przez różne podmioty. Krótko mówiąc, DEOR ma na celu maksymalizację wartości programu „Młodzież w działaniu” w kraju i Europie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami strategii DEOR-owej, którą znajdziecie po linkiem DEOR oraz z publikacją tematyczną "DEOR bez tajemnic, czyli jak promować rezultaty projektów, aby inni na tym skorzystali".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu