Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualności

 • logo Szkolenie międzynarodowe “Energy by Synergy”
  Termin zgłoszeń: 23.03.2015
  Miejsce: Polska, Konstancin-Jeziorna
  Termin: 24.05.2015 - 29.05.2015
  Szkolenie dotyczące budowania długotrwałej współpracy partnerskiej. Termin zgłoszeń przedłużony do 23 marca. Zapraszamy!
 • logo Zapraszamy na nową stronę!
  Termin zgłoszeń: 16.04.2015
  Miejsce: Europa
  Termin: 23.02.2015 - 30.05.2015
  Od dnia 24 lutego 2015 informacje o szkoleniach aktualizowane są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/szkolenia/
 • TRAMPOLINA Reaktywacja! | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 27.08.2012
  Akcja: Akcja 2
  Drogi Ex EVSie! Jeżeli EVS to dla Ciebie za mało. Jeżeli pobyt na wolontariacie zmotywował Cię, by iść dalej, to Trampolina czeka na Ciebie. Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego „Trampolina” zrzesza ludzi takich jak Ty. Ludzi, których możesz poznać podczas 1. Integracyjnego Spotkania "Trampoliny".
 • Wolontariat Europejski w nowoczesnej bibliotece | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 01.08.2012
  Akcja: Akcja 2
  Współczesne biblioteki już dawno stały się miejscami, w których nie tylko można wypożyczyć książkę, ale też wziąć udział w spotkaniu, warsztacie czy obejrzeć wystawę poświęconą ciekawym tematom. Co więcej, wiele bibliotek prowadzi działalność animacyjną, niejednokrotnie stając się centrum życia kulturalnego, szczególnie w małych społecznościach. Biblioteki często udostępniają bezpłatnie Internet i pomagają w wyszukiwaniu informacji, wspierają w rozwoju zainteresowań u młodych i starszych czytelników.
 • "Learning to pay it forward" - szkolenie dla beneficjentów Inicjatyw Młodzieżowych i Wymian Młodzieży! | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 20.07.2012
  Akcja: Akcja 1
  Jeżeli: jesteś w  wieku 18-30 lat, masz za sobą doświadczenie realizacji projektu Wymiany Młodzieży lub/i Inicjatywy Młodzieżowej, zastanawiasz się, jak możesz podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami, chcesz mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej...
 • Mentor, czyli kto? Szkolenie dla mentorów EVS, 13-16.09.2012 | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 12.07.2012
  Akcja: Akcja 2
    "Mentor, to ktoś, kto widzi w Tobie więcej talentów i zdolności niż Ty sam potrafisz w sobie dostrzec i pomaga Ci sprawić, aby one w pełni zaistniały." Bob Proctor pisarz, mówca oraz coach Mentor to postać z mitologii greckiej. Był on opiekunem i wychowawcą Telemacha, syna Odyseusza w "Odysei" Homera. Jest uosobieniem doświadczonego doradcy, przewodnika życiowego, wychowawcy, wcieleniem mądrości życiowej i doświadczenia.
 • Akredytacje: Wielka aktualizacja organizacji EVS | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 05.07.2012
  Akcja: Akcja 2
  Informujemy, iż we współpracy z Komisją Europejską, pracujemy obecnie nad usprawnieniem funkcjonowania bazy danych akredytowanych organizacji Wolontariatu Europejskiego (EVS), dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Celem tych działań jest zapewnienie jeszcze skuteczniejszej obsługi bazy danych, zarówno przez wolontariuszy, jak i organizacje, które chcą wziąć udział w projektach Wolontariatu Europejskiego.

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - PROM) oraz narodowe agencje programu „Młodzież w działaniu”.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”. Czyli, że decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.
 

AKTUALNOŚCI

 

 

Zobacz także:

Archiwum konsultacji dialogu usystematyzowanego

Dialog w programie "Młodzież w działaniu" ››

 


Krajowa Grupa Robocza:

 

       

 

     

 

Kontakt:

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu": Ewelina Miłoń, emilon@frse.org.pl, 22 46 31 419;

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Joanna Mazur, Joanna.Mazur@men.gov.pl

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych: Michał Braun, michal.braun@prom.info.pl
     

Abecadło programu

A

…jak Akcja

W programie jest ich pięć. Każda inna, wszystkie fajne. Dają możliwość poznania rówieśników, zrobienia czegoś pożytecznego, poznania świata, rozwinięcia zainteresowań. Akcji jest pięć; działań które finansują – kilkanaście, m.in. wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat za granicą, szkolenia, seminaria, staże, wizyty, konferencje
B

…jak Beneficjent

Czyli potencjalnie każda legalnie działająca organizacja lub instytucja w Polsce. To za ich pośrednictwem z funduszy programu korzystają grupy nieformalne i osoby indywidualne (wolontariusze).
C

…jak Coaching

Młodzież realizuje projekt, a coach… motywuje, wspiera, podpowiada, naprowadza. Ale z wyczuciem. Żeby nie zabić inicjatywy młodzieży. Coaching to nie lada umiejętność – można się jej nauczyć na szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.
D

…jak Deadline

Deadline to inaczej termin składania wniosków. Po polsku nie brzmi aż tak kategorycznie, co nie zmienia tego, że jest bardzo istotny! Wniosek z opisem projektu musi bowiem trafić do Agencji przed jednym z terminów określonych z góry. Znajdziesz je w zakładce zasady i terminy.
E

…jak Ewaluacja

niezbędny element każdego projektu. W idealnym trwa od jego rozpoczęcia do zakończenia. Pozwala badać wartość i sens tego, co robicie. Wyniki ewaluacji należy opisać w raporcie końcowym (patrz R). Warto je wykorzystać przy realizacji kolejnych inicjatyw.
F

…jak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

To ona zarządza programem „Młodzież w działaniu” i jest stroną w umowie dotyczącej realizacji projektu. Pełni rolę Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" na terenie Polski.
G

…jak Gender (balance)

Czyli równowaga płci. W każdym projekcie grupowym realizowanym w ramach programu „Mwd” liczba osób każdej z płci powinna być zbliżona. Niby drobiazg, ale ważny.
H

…jak Hurra, dostaliśmy dofinansowanie!

Taki okrzyk wydają co kwartał tysiące wnioskodawców. Młodsi, starsi, uczniowie, studenci i dorośli – składają wnioski i z zapartym tchem czekają na decyzję. Pozytywna oznacza, że wkraczają na nową drogę – czasami krętą i wyboistą, ale zawsze pełną przygód.
I

…jak Innowacyjność

Termin z kategorii kluczowych i na czasie. Projekty „Mwd” mają być oryginalne, nowatorskie i ciekawe. Powinny nie tylko pokazywać waszą ciekawość świata, ale także próbować go zmienić!
J

…jak Jakość (projektu)

Różnorodny, ciekawy, pożyteczny, zgodny z europejskimi wartościami i priorytetami polityki młodzieżowej Unii Europejskiej - taki ma być projekt realizowany w ramach jednej z akcji programu "Młodzież w działaniu". Inaczej nie ma szans na dofinansowanie.
K

…jak Komitet ewaluacyjny

Grupa osób, które opiniują projekty złożone w programie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje jednak zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
L

…jak Lokalny wymiar projektu

Ważna sprawa, zwłaszcza w inicjatywach, wymianach i wolontariacie europejskim. Projekt powinien przynosić korzyści nie tylko tym, którzy go realizują, ale też społeczności lokalnej – sąsiadom, mieszkańcom osiedla, miasta, wsi.
M

…jak Młodzież (a jakżeby inaczej!)

Czyli ci, dla których Unia stworzyła program "Młodzież w działaniu", którzy składają wnioski, którzy realizują projekty i je rozliczają. Bo "Mwd" jest dla młodzieży, o czym zapominać nie wolno nigdy!
N

…jak Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

W imieniu Komisji Europejskiej przyznaje fundusze na projekty składane do programu. Narodowe Agencje działają we wszystkich krajach, które uczestniczą w programie. W Polsce jej funkcję pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
O

…jak Obowiązki i odpowiedzialność

Przygoda, zabawa, nauka – jak najbardziej. Ale realizacja projektu w ramach "Mwd" to także odpowiedzialność. I obowiązki. Umowa, którą podpisujecie z Narodową Agencją – jak każda – zawiera sankcje za niewywiązanie się z zobowiązań. Warto o tym pamiętać!
P

…jak Pracujący z młodzieżą

Dla nich też jest program "Młodzież w w działaniu", ale nie dla osób pracujących z młodzieżą w szkole czy na uczelni, tylko w ramach edukacji pozaformalnej: w organizacji pozarządowej, klubie młodzieżowym, domu kultury itp. (patrz także S).
R

…jak Raport i rozliczenie

Koniec wieńczy dzieło, a co wieńczy projekt "Mwd"? Ha, zależy kto pyta. Dla beneficjenta koniec to przesłanie raportu do Narodowej Agencji. Ale ta musi go jeszcze sprawdzić – od strony merytorycznej i finansowej – i przesłać rozliczenie. I jeszcze jedno: raport i zdjęcia mogą być wykorzystane przez Agencję do celów promocyjnych.
S

…jak Systemy wsparcia młodzieży

Czyli Akcja 4.3.: Seminaria, szkolenia, staże… w sumie osiem atrakcyjnych sposobów na zdobycie doświadczenia, nawiązanie kontaktów i podniesienie umiejętności. Jeśli pracujesz z młodzieżą, zapoznaj się z nimi koniecznie!
T

…jak Twój Eurodesk

Czyli program informacyjny wspierający "Mwd". Jeśli masz problem ze znalezieniem partnerów do projektów, skontaktuj się z konsultantem Eurodesk Polska.
U

…jak Udało się!

Satysfakcji ze zrealizowanego projektu nie da się porównać z niczym.
W

…jak Wniosek

A bardziej przemądrzale – aplikacja. Początek twojej przygody z programem "Młodzież w działaniu", ale tylko formalny. Faktyczny ma miejsce znacznie wcześniej. Bo wszystko zaczyna się od pomysłu.
Y

…jak Youthpass

Youthpass jest narzędziem służącym do świadomego prowadzenia procesu uczenia się uczestnika projektu, które pomaga zweryfikować własne postępy. Jest to także certyfikat potwierdzający umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas projektu realizowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu".
Z

…jak Zespół programu "Młodzież w działaniu"

Ludzie zawsze gotowi służyć pomocą wszystkim przyszłym beneficjentom, odpowiedzialnym i obowiązkowym, którzy, uważając na deadline, chcą aplikować o dofinansowanie innowacyjnych projektów wysokiej jakości, bo nie straszne im raporty i rozliczenia.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Y
Z

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu