Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Advanced Training on Quality (ATOQ) dot. Akcji 1.1. Wymiany Młodzieży

Termin spotkania: 
11.02.2014 - 16.02.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Włochy - Matera
Termin zgłoszeń: 
06.01.2014
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania wymian młodzieży. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć także kwestii merytorycznych wymian (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Więcej informacji na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do osób, które:

mają doświadczenie w realizacji projektów wymian młodzieży w Programie MŁODZIEŻ i "Młodzież w działaniu" (przynajmniej 1 projekt);
mają ukończone 18 lat;
bezpośrednio pracują z grupą młodzieży;
wraz ze swoją grupą planują dalsze projekty wymian;
znają język angielski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w szkoleniu.
 

Zgłoszenia: 

Aplikacje należy wypełnić tutaj: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/at...

Termin aplikowania mija 6 stycznia 2014 r.

O wynikach selekcji poinformujemy po 20 stycznia 2014 roku.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty podróży zwrócone będą uczestnikom przez Narodową Agencją po zakończeniu szkolenia i przekazaniu raportu. Uczestnicy są zobowiązani do opłacenia całkowitych kosztów podróży oraz ubezpieczenia (z miejsca zamieszkania do lotniska, przelot międzynarodowy i przejazd do miejsca szkolenia).

W przypadku gdyby po zatwierdzeniu uczestnictwa koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt wkrasuska@frse.org.pl

Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Włoska Narodowa Agencja.

Kontakt: 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu