Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Advanced Training on Quality (ATOQ) dot. Wymiany Młodzieży

Termin spotkania: 
19.06.2014 - 24.06.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Francja
Termin zgłoszeń: 
02.05.2014
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania wymian młodzieży. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć także kwestii merytorycznych wymian (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Więcej informacji na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Szkolenie jest skierowane do osób, które:

  • mają doświadczenie w realizacji projektów wymian młodzieży w programie  "Młodzież w działaniu" (przynajmniej 1 projekt);
  • mają ukończone 18 lat;
  • bezpośrednio pracują z grupą młodzieży;
  • wraz ze swoją grupą planują dalsze projekty wymian;
  • znają język angielski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Aplikacje należy wypełnić tutaj: http://www.salto-youth.net/mysalto/applicationonline/719/

Termin aplikowania mija 2. maja 2014 r.

O wynikach selekcji poinformujemy po 13. maja 2014 roku.

Warunki uczestnictwa: 

Szkolenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu wraz z oryginałami biletów.

Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

W przypadku gdyby po zatwierdzeniu uczestnictwa koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt mailowy z Polską Narodową Agencją pod adresem  wkrasuska@frse.org.pl

Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Francuska Narodowa Agencja.

Kontakt: 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu