Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

"Działaj skutecznie! Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów"

Termin spotkania: 
18.02.2014 - 08.06.2014
Status: 
Nabór zakończony
Województwo: 
mazowieckie
Miejsce spotkania: 
Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
24.11.2013
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe goszczące
 • Masz grupę znajomych, z którymi starasz się rozkręcić swoją okolicę?
 • Chcesz dowiedzieć się, jak działać skuteczniej?

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym cyklu szkoleniowym „DZIAŁAJ SKUTECZNIE! MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LOKALNYCH LIDERÓW”

To cykl trzech szkoleń dla młodych ludzi, którzy działają, włączając się w życie swojej okolicy, zrealizowali pierwsze lokalne działania i mają apetyt na kolejne!

Szkolenia to doskonała okazja, aby:

 • rozwinąć swoje umiejętności liderskie,
 • dowiedzieć się, jak skuteczniej działać w grupie i w swoim otoczeniu,
 • poznać ludzi takich, jak Ty z całej Polski oraz z krajów europejskich
 • nawiązać współpracę międzynarodową z rówieśnikami z krajów europejskich,
 • wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce w trakcie szkolenia!

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, którzy ani przez chwilę nie pozwolą Ci się nudzić!

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim, pomimo międzynarodowego charakteru.

TERMINY SZKOLEŃ:

I zjazd: 18 - 23 lutego 2014
II zjazd: 1- 6 kwietnia 2014
III zjazd: 3 - 8 czerwca 2014

Każdy zjazd trwa 4 pełne dni. Pierwszy i ostatni dzień to dni przeznaczone na podróż np. pierwsze szkolenie rozpocznie się kolacją 18 lutego i zakończy śniadaniem 23 lutego.

Cel i tematyka: 

Spotkanie 1 – „Ja, jako lider w grupie” 18 - 23 lutego 2014
Między innymi dowiesz się:

 • jakie są Twoje zasoby i mocne strony, 
 • jak organizować pracę zespołową,
 • jak dbać o skuteczną komunikację.     

Spotkanie 2 - „Ja w środowisku” 1- 6 kwietnia 2014
Między innymi dowiesz się:

 • jak badać lokalne potrzeby,
 • jak budować współpracę w środowisku lokalnym,
 • jak mobilizować i organizować swoją grupę wokół wybranych celów.

Spotkanie 3 - „Ja w działaniu” 3 - 8 czerwca 2014
Między innymi dowiesz się:

 • jak planować działania odpowiadające na potrzeby lokalne,
 • na czym polega praca metodą projektu.

Zadania: na program Akademii składa się również realizowanie zadań w przerwach między poszczególnymi szkoleniami i praktyczne wypróbowanie zdobytych umiejętności w swoim środowisku i we współpracy z osobami ze swoich grup i organizacji.

Indywidualne konsultacje: każda osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie miała możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z osobą doświadczoną w coachingu młodzieży.  Konsultacje to okazja, aby porozmawiać o swojej obecnej działalności i zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju.
 

Profil uczestnika: 

Do udziału w Akademii zapraszamy osoby, które:

 • młodzież mieszkająca w Polsce: osoby w wieku od 16 do 24 lat,
 • młodzież mieszkająca poza granicami Polski: osoby pełnoletnie, biegle posługujące się językiem polskim,
 • działają w grupie znajomych, ludzi z podobną pasją i zainteresowaniami ( w szkole, organizacji, ośrodku kultury itp.)
 • przeprowadziły swoje pierwsze działania lokalne/projekty,
 • są zainteresowane podejmowaniem działań na rzecz innych.
Zgłoszenia: 

Zgłoszenie należy wypełnić i wysłać on-line najpóźniej do 24 listopada 2013 do godz. 23.59. Ankieta dostępna jest pod linkiem poniżej ZAPISZ SIĘ.

Istnieje możliwość, że z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy telefoniczne. Ostateczną listę uczestników Akademii ogłosimy 5 stycznia 2014 roku.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji/grupy młodzieżowej

UWAGA! Zgłoszenie jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wszystkich trzech częściach Akademii. Nie ma możliwości brania udziału tylko w pojedynczych  modułach.

Warunki uczestnictwa: 

Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem uczestników polskich oraz uczestników z innych krajów (wyżywienie, zakwaterowanie, udział w szkoleniu).

Uczestnicy mieszkający w Polsce zobowiązani są pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego. Jeśli koszt dojazdu na szkolenie będzie stanowił przeszkodę we wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów (na adres e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl), jednak w dalszym ciągu będzie zobowiązany do pokrycia kosztu transportu lokalnego, np. dojazd na dworzec.

Koszty podróży uczestników mieszkających w innych krajach niż Polska, pokrywa Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" działająca w kraju zamieszkania uczestnika. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów będą przekazane osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

Informacje dodatkowe: 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu