Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Francji

Termin spotkania: 
24.09.2014 - 28.09.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Francja
Termin zgłoszeń: 
15.06.2014
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany młodzieży.

Profil uczestnika: 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji młodzieżowych (sprawdź organizacje uprawnione do udziału w programie), którzy nie mają doświadczenia we współpracy międzynarodowej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach. W szkoleniu, które odbędzie się we Francji w dniach 24-28 września 2014 roku wezmą udział pracownicy młodzieżowi z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Każdy kraj będą reprezentować grupy 2-5 osobowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 15 czerwca za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). W razie pytań prosimy o kontakt z Grzegorzem Kucharykiem (grzegorz.kucharyk@frse.org.pl).

Warunki uczestnictwa: 

Szkolenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 500 euro po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać dokument potwierdzający ubezpieczenie (z ceną) oraz bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na lotnisko w Polsce.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/course/37/regulam...

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu