Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Polsce

Termin spotkania: 
15.04.2015 - 19.04.2015
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
22.02.2015
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe goszczące
Cel i tematyka: 

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany młodzieży.

Profil uczestnika: 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji młodzieżowych (sprawdź organizacje uprawnione do udziału w programie), którzy nie mają doświadczenia we współpracy międzynarodowej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach. W szkoleniu, które odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie w dniach 15-19 kwietnia 2015 roku wezmą udział pracownicy młodzieżowi z Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Francji, Irlandii, Litwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Każdy kraj będą reprezentować grupy 2-5 osobowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 22 lutego br. za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). W razie pytań prosimy o kontakt z Grzegorzem Kucharykiem (grzegorz.kucharyk@frse.org.pl).

Warunki uczestnictwa: 

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia/miejsca spotkania.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przesłaniu na adres FRSE podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów (np. biletów PKS, PKP II klasy). Jeśli na biletach nie widać ceny należy załączyć rachunek lub fakturę wystawioną na pasażera.

Informujemy, że nie zwracamy kosztów przejazdu samochodem/taksówką oraz nie zapewniamy ubezpieczenia. Posiadanie ubezpieczenia jest odpowiedzialnością uczestnika.
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu