Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Obywatelstwo Europejskie w pracy z młodzieżą – szkolenie w Hiszpanii

Termin spotkania: 
24.02.2014 - 02.03.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Hiszpania
Termin zgłoszeń: 
24.11.2013
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Program „Młodzież w działaniu” oraz Program Partnership Rady Europy i Komisji Europejskiej zapraszają pracowników i liderów młodzieżowych zaangażowanych we współpracę międzynarodową do udziału w kursie szkoleniowym na temat Obywatelstwa Europejskiego!

Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Zapraszamy osoby, które:
• mają przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą (jako wolontariusze lub profesjonalnie);
• organizowały lub współorganizowały przynamniej jeden międzynarodowy projekt młodzieżowy;
• posiadają wsparcie organizacji w działaniach na rzecz młodzieży;
• są zainteresowani tematem Obywatelstwa Europejskiego i wiedzę zdobytą na szkoleniu pragną wykorzystać w swojej dalszej pracy;
• mają ukończone 18 lat;
• posiadają motywację i możliwość, by aktywnie uczestniczyć w szkoleniu w pełnym wymiarze;
• znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 24 listopada 2013 r. za pośrednictwem strony SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application... (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa: 

Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów.

Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

W przypadku gdyby po zatwierdzeniu uczestnictwa koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt mailowy z Polską Narodową Agencją pod adresem mmalinowska@frse.org.pl.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu