Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

PAJP I 2014 "wKLUCZenie - Jak pracować z młodzieżą będącą w mniejszości do reszty?"

Termin spotkania: 
11.02.2014 - 15.02.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Polska, Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
01.01.2014
Rodzaj spotkania: 
Krajowe
Cel i tematyka: 

PAJP Pozaformalna Akademia Jakości Projektu to innowacyjny, trzyetapowy projekt edukacyjny łączący w sobie szkolenie, zastosowanie wiedzy w praktyce oraz wsparcie procesu uczenia się. W ciągu roku odbywają się trzy moduły PAJP, każdy poświęcony innemu tematowi.

Cel szkolenia

Podwyższenie jakości projektów i działań realizowanych z młodymi ludźmi, którzy poprzez swoją sytuację życiową, poglądy, stan zdrowia, przynależność do subkultury itp. znajdują się w mniejszości do reszty.

Zakres tematyczny szkolenia

W wyniku przeprowadzonych wywiadów i badań zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w obszarze pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem są bardzo kompleksowe i często celują w zmianę systemową. Proponowane szkolenie jest solidnym wsparciem merytorycznym i praktycznym w wybranych zagadnieniach zasugerowanych przez respondentów. Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb uczestników.

Proponowane obszary tematyczne

Mobilność i partnerstwa:
• Jak przygotować i zrealizować dobry międzynarodowy projekt oparty na mobilności angażujący młodzież z mniejszymi szansami?
• Jak tworzyć stabilne partnerstwa sektorowe i międzynarodowe w celu podwyższenia jakości pracy z osobami z mniejszymi szansami?

Wyzwania i rola pracownika/animatora/edukatora młodzieżowego:
• Jak nawiązywać współpracę z młodymi osobami znajdującymi się w mniejszości do reszty, tworzyć bezpieczne środowisko wzmacniające ich wewnątrz-sterowność oraz jak podtrzymywać ich motywację do działania?
• Jak pracować długoterminowo i krótkoterminowo z młodzieżą tworzącą różnorodną grupę w kontekście potrzeb, stylu zachowania, norm społecznych?
• Jak łączyć pracę pracownika młodzieżowego z rzeczywistością młodych ludzi (używki, facebook, kody subkulturowe, inne)?
• Jak wytrwać w roli pracownika młodzieżowego i podwyższać jakość własnej pracy?

Rynek pracy i finanse:
• Jak poprzez pracę młodzieżową rozwijać przedsiębiorczość wśród młodych osób z mniejszymi szansami i wprowadzać je na rynek pracy?
• Jak pozyskiwać wsparcie finansowe na projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem - giełda dobrych praktyk i możliwości.

Etapy PAJP

PAJP składa się z trzech obowiązkowych etapów:

Etap I – szkolenie pt. wKLUCZenie - Jak pracować z młodzieżą będącą w mniejszości do reszty? (11-15.02.2014)

• rozpoczęcie 11.02.2014 wtorek, 13:00
• zakończenie 15.02.2014 sobota, 13:00

Etap II – implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej organizacji (realizacja mini-projektu, czyli autorskiego działania adekwatnego do profilu organizacji)

Etap III – Planujemy spotkanie podsumowujące w dniach 4-7.12.2014. Spotkanie zostanie ostatecznie potwierdzone w pierwszym kwartale 2014 roku.

Stałym elementem całego cyklu jest strategia wspierania procesu uczenia się uczestnika oparta na idei SDL (self-directed learning).

Trenerzy: Marta Brzezińska-Hubert i Dagna Gmitrowicz

Koordynatorka: Monika Mrówczyńska

Profil uczestnika: 

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:
• bezpośrednio pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem;
• koordynowały, realizowały lub wspierały co najmniej jeden projekt lokalny lub międzynarodowy (niekoniecznie w ramach programu „Młodzież w działaniu”);
• są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki szkolenia;
• są związane z konkretną organizacją, instytucją lub klubem, w którym zamierzają realizować własne działania z młodymi ludźmi;
• mają ukończone 18 lat.

Zgłoszenia: 

• Aby się zgłosić należy wypełnić ankietę on-line.
• Termin wypełniania zgłoszeń upływa 1 stycznia 2013 r. (do godziny 23:59).
• Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o rozważne przyjrzenie się własnym możliwościom czasowym przed wysłaniem zgłoszenia. Uczestnicy PAJP są zobowiązani do udziału we wszystkich etapach cyklu, w tym w całym szkoleniu (bez możliwości opuszczania pojedynczych zajęć).

Warunki uczestnictwa: 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa wszelkie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i stroną merytoryczną szkolenia.
• Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Prosimy o zachowanie i przekazanie organizatorowi biletów miejskich, które stanowią wkład własny uczestnika w koszty projektu.

PodglądZałącznikWielkość
pajp_i_2014_zaproszenie.pdf219.86 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu