Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Strategia szkoleniowa

Plan Szkoleń i Współpracy (TCP – Training and Cooperation Plan) to działania własne Narodowej Agencji służące wspieraniu beneficjentów programu „Młodzież w działaniu” oraz osób zainteresowanych realizacją projektów młodzieżowych. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach TCP młodzi ludzie oraz osoby pracujące z młodzieżą mogą zdobywać nowe kompetencje i wiedzę, a beneficjenci programu tworzyć projekty coraz lepszej jakości.

Główne nurty działań realizowanych w Polsce to:

  • działania podnoszące jakość projektów, realizowane w ramach strategii poszczególnych Akcji,
  • działania poświęcone zagadnieniom jakościowym i priorytetom programu oraz mające na celu budowanie potencjału organizacji młodzieżowych na poziomie całego programu. Np. szkolenia PAJP (Pozaformalna Akademia Jakości Projektu) oraz MALL  (Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów),
  • działania międzynarodowe w ramach współpracy z innymi Narodowymi Agencjami i z SALTO,
  • szkolenia regionalne na temat jakości w projektach programu „Młodzież w działaniu” pozwalające na dotarcie do większej liczby potencjalnych beneficjentów, prowadzone przez ośrodki szkolące na terenie całego kraju.

W realizacji strategii szkoleniowej aktywnie pomagają trenerzy należący do zespołu trenerskiego Narodowej Agencji oraz regionalne ośrodki szkolące.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu