Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia akcyjne

Jeśli jesteś zainteresowany(a) konkretną Akcją programu, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu akcyjnym. Są to szkolenia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe skoncentrowane na podniesieniu wiedzy i umiejętności związanych z realizacją projektów w ramach poszczególnych Akcji. Część szkoleń powtarza się cyklicznie, a część z nich to przedsięwzięcia jednorazowe.

Informacje o szkoleniach w Akcji 1

Informacje o szkoleniach w Akcji 2

Informacje o szkoleniach w Akcji 3

Informacje o szkoleniach w Akcji 4

Informacje o szkoleniach w Akcji 5

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu