Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenia ogólne

Szkolenia ogólne to szkolenia niezwiązane z żadną konkretną Akcją programu, poświęcone zagadnieniom jakościowym i priorytetom programu oraz mające na celu budowanie potencjału organizacji młodzieżowych. Jeśli już realizujesz projekty w ramach programu i chcesz zgłębić jakieś zagadnienie związane z pracą z młodzieżą lub realizacją projektów młodzieżowych, to szkolenia właśnie dla ciebie. Oferujemy szkolenia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu