Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów (MALL)

Masz 16-24 lata? Nie możesz usiedzieć w miejscu? Chcesz pokazać innym, co warto robić w wolnym czasie? Chcesz wiedzieć jak działać skuteczniej? Zgłoś się do udziału w Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów – w skrócie MALL!

Aktualności:

W dniu 2 października 2013 r. ruszył nabór do VI edycji AkademiiNajblizsza edycja będzie miała charakter międzynarodowy, niemniej językiem roboczym będzie jezyk polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat szkolenia. Termin zgłoszeń mija 24 listopada 2013 r. o godz. 23:59. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Co to takiego?

MALL to cykl trzech kilkudniowych warsztatów, który został opracowany z myślą o młodych ludziach aktywnie działających w swoich miejscowościach, dzielnicach i osiedlach. Ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu. Celem Akademii jest wspieranie aktywnych młodych osób poprzez przekazywanie im wiedzy oraz umiejętności, mających ułatwić prowadzenie działań oraz projektów w ich środowiskach.

Dla kogo?

Do udziału w cyklu warsztatów zapraszane są osoby z całej Polski, w wieku od 16 – 24 lat,  oraz pełnoletnia młodzież z krajów europejskich, która na co dzień angażują się w życie swojego środowiska oraz ma na koncie realizację pierwszych inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych. Akademia przeznaczona jest dla tych, którzy widzą wokół siebie potrzebę zmian i chcą podjąć działania, by je wcielać w życie.

ABC, czyli ścieżka rozwijania umiejętności w ramach MALL

A. Cykl warsztatów

Akademia składa się z 3 czterodniowych szkoleń, odbywających się co 3 miesiące, poświęconych następującym zagadnieniom:

Spotkanie 1 – „Ja jako lider”

Pierwszy warsztat dotyczy poznawaniu swojego potencjału i roli pełnionej w grupie. Służy przyjrzeniu się i refleksji nad takimi zagadnieniami jak:

 • jakie są moje mocne strony,
 • jak odbiera mnie grupa,
 • co jeszcze powinienem zrobić, aby poczuć się pewniej w roli lidera,
 • na czym polega skuteczna komunikacja.

Spotkanie 2 - „Ja w środowisku”

Podczas drugiego spotkania uczestnicy zajmą się następującymi zagadnieniami:

 • jak działać na „swoim podwórku”,
 • jak motywować siebie i innych do działania,
 • jak radzić sobie z konfliktami w grupie,
 • jak badać lokalne potrzeby,
 • z kim warto nawiązać współpracę, żeby działać skuteczniej i na szerszą skalę.

Spotkanie 3 - „Ja w działaniu”

Dzięki temu warsztatowi uczestnicy poznają konkretne narzędzia i metody, które ułatwią im pracę w swoim środowisku. Dowiedzą się między innymi:

 • na czym polega praca metodą projektu,
 • co oferuje Program „Młodzież w działaniu” oraz inne programy wspierające młodych ludzi,
 • jak korzystać z informacji publicznej,
 • jaka jest rola i zasady działania organizacji pozarządowych.

Zajęcia podczas szkolenia prowadzone są w sposób dynamiczny, z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej.

Wiele warsztatowych sesji prowadzonych jest równolegle; ćwiczenia odbywają się w dwóch 12-osobowych grupach, często dzielonych na jeszcze mniejsze zespoły po to, by zaangażować w zajęcia każdego uczestnika. Sesje rozpoczynają się ćwiczeniami, które utrwalają zdobywane umiejętności oraz ukazują praktyczny i realny wymiar dostarczanej MALL-owiczom wiedzy. Nawet zwykłą grę w mafię można wykorzystać jako wstęp do zajęć dotyczących komunikacji w grupie.

Podczas szkoleń szczególną wagę przykłada się do tego, by ułatwić uczestnikom praktyczne wykorzystywanie przekazywanej im wiedzy, każdy lider funkcjonuje bowiem w konkretnej grupie, specyficznym środowisku i warunkach i ma do dyspozycji inne możliwości działania. Ważnym elementem jest także przygotowanie uczestników Akademii do tego, by dzielili się ze swoimi rówieśnikami zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcali i inspirowali ich do społecznej aktywności. W ten sposób rozwija i kształtuje się nie tylko sam MALLowicz, ale także jego otoczenie oraz, pośrednio, społeczność lokalna, w której żyje i działa.

B. Zadania

Udział w szkoleniu to również realizowanie zadań pomiędzy kolejnymi spotkaniami
i praktyczne wypróbowanie zdobytych umiejętności w swoim środowisku i we współpracy z osobami ze swoich grup i organizacji. W razie pojawienia się wątpliwości bądź trudności w realizacji zadań każdy uczestnik Akademii ma możliwość skonsultowania problemowych kwestii z koordynatorem szkolenia w czasie między kolejnymi zjazdami.

C. Sieć współpracy

Udział w szkoleniu jest doskonałą okazją, by poznać podobnych do siebie, aktywnych ludzi z całej Polski, wymienić się doświadczeniami i znaleźć partnerów do wspólnych działań i inicjatyw.

Historia

Pierwsza edycja MALL-a ruszyła pełną parą w roku 2008.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu