Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu (PAJP)

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu skierowana jest do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, które posiadają już doświadczenia w realizacji i koordynacji projektu jednak chciałyby zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje w konkretnych obszarach związanych z jakością projektów młodzieżowych.

Założenia PAJP

POZAFORMALNA, ponieważ prowadzona jest z użyciem metod uczenia się pozaformalnego, promuje je oraz ma zwiększać rozpoznawalność kompetencji zdobywanych w jego trakcie.

AKADEMIA, ponieważ są to wzajemnie uzupełniające się szkolenia modułowe każdorazowo zakończone certyfikatem PAJP-u i obowiązkowym spotkaniem ewaluacyjnym uczestników kilku ostatnich modułów przy bieżącym wsparciu w trakcie realizacji wypracowanych założeń.

JAKOŚCI, ponieważ ma wpływać na zwiększanie jakości realizowanych działań, w tym projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Wysoka jakość ma być również nieodłączną cechą samej Akademii.

PROJEKTU, ponieważ jedną z podstawowych metod pracy organizacji pozarządowych, klubów i innych instytucji jest realizacja projektów (lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych). Jest to także podstawowa jednostka w programie „Młodzież w działaniu”.

Pierwszy cykl szkoleń 2007/2008 składał się z czterech modułów:

 • I moduł: Uczestnictwo młodzieży
 • II moduł: Edukacja międzykulturowa
 • III moduł: Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji
 • IV moduł: Ewaluacja w pracy metodą projektu

Informacje o każdym ze szkoleń umieścimy w specjalnych publikacjach. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi z nich w dziale "Publikacje"

Drugi cykl szkoleń 2009: 

 • I moduł: Od potrzeby do projektu - czyli po co i jak przeprowadzać analizę potrzeb
 • II moduł:  Uwaga kreatywność!!! czyli jak kreatywnie stworzyć innowacyjny projekt
 • III moduł: Zarządzanie zespołem w organizacji uczącej się

Trzeci cykl szkoleń 2010:

 • I moduł: Partnerstwo lokalne w praktyce, 20-24.04.2010 r.
 • II moduł: Motywacja - co drzemie pod podszewką?, 17-21.05.2010 r.
 • III moduł: Jak TO robi motyl? Zrównoważony rozwój jako inwestycja długoterminowa dla organizacji i środowiska

Czwarty cykl szkoleń 2011:

 • I moduł: Współpraca z wolontariuszami w organizacji, 25-29.01.2011 r.
 • II moduł: Nie pomagaj. Wspieraj! Coaching, doradztwo, facylitacja i moderacja w pracy z młodzieżą, 21-25.03.2011 r.
 • III moduł: Nie taki problem straszny... Jak TWÓRCZO radzić sobie z trudnościami podczas projektu, 10-14.05.2011 r.

Piąty cykl szkoleń 2012:

 • I moduł: Słuchaj uchem, sercem, brzuchem - efektywna komunikacja w zespole, 14-18.02.2012 r.
 • II moduł: Zarządzanie projektem w perspektywie strategicznej, 20-24.03.2012 r.
 • III moduł: Magia Grupy - podstawy pracy z grupą, 22-26.05.2012 r.

Szósty cykl szkoleń 2013:

 • I moduł: Wizerunek organizacji i współpraca z mediami, czyli jak oszlifować diament, 5-9.02.2013 r.
 • II moduł: Podejście i narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą, 12-16.03.2013 r. 
 • III moduł: W słowach i między słowami – sztuka komunikacji w zespole, 14-18.05.2013 r. 

Siódmy cykl szkoleń 2014:

 • I moduł: wKLUCZenie - Jak pracować z młodzieżą będącą w mniejszości do reszty?, 11-15.02.2014 r.
 • II moduł: MIKROKOSMOS – jak rozwijać potencjał w lokalnej społeczności, 25-29.03.2014 r.
 • III moduł: Różne światy, wspólne działania, czyli międzynarodowa współpraca partnerska, 13-17.05.2014 r. 

Absolwenci PAJP

Absolwenci PAJP to osoby, które uczestniczyły w szkoleniu PAJP, zrealizowały miniprojekt związany z tematyką szkolenia oraz uczestniczyły w spotkaniu podsumowującym bądź dokonały ewaluacji procesu realizacji miniprojektu w kontakcie z koordynatorką szkolenia.

Opinie uczestników

Błażej Puziak:

"Dzięki PAJP-owi nauczyłem się wielu ciekawych rozwiązań, które wykorzystuję w pracy z młodzieżą. Ten PAJP-owy rok był superdoświadczeniem i dzięki niemu poznałem wiele osób, które tak jak ja mają kontakt z młodymi ludźmi. Polecam każdemu i już poluję na kolejne moduły!"

Aneta Fudała (Korzonkiewicz):

"PAJP to inspirujące oderwanie się od zawodowej codzienności, po którym wraca się do swoich działań z nową energią i pomysłami. Szkolenie odznaczało się przemyślanym i pomysłowym programem, dużym zaangażowaniem trenerek oraz metodą aktywnego doświadczania poznawanych treści. Dużym plusem była także grupa osób, które się tam spotkały: entuzjaści z głowami otwartymi na innych ludzi i na nowe idee."

Magda:

"Jako wolontariusz SWM Młodzi Światu brałam udział w module Edukacja Międzykulturowa. Jest to jedno z najbardziej efektywnych szkoleń, w jakich uczestniczyłam. Szkolenie poprowadzili przygotowani profesjonaliści z doświadczeniem. Zadbali zarówno o dostarczenie konkretnej wiedzy, jak i przeżycie jej na własnej skórze. Świetnym pomysłem było podzielenie modułu na trzy części: dostarczenie wiedzy, wykorzystanie jej w samodzielnej realizacji miniprojektu i ponowne spotkanie podsumowujące po kilku miesiącach. Dostaliśmy dzięki takiemu rozwiązaniu dwie szanse: na sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce oraz na podtrzymanie  nawiązanych kontaktów z osobami z całego kraju. PAJP-ie, dziękuję!"

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu