Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenie międzynarodowe "Challenging Locality"

Termin spotkania: 
09.12.2013 - 14.12.2013
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Polska, Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
17.11.2013
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Głównym celem szkolenia jest  zwiększenie uczestnictwa młodzieży w środowisku lokalnym poprzez wsparcie liderów młodzieżowych, którzy realizują projekty/działania młodzieżowe. Uczestnicy poznają różne metody odkrywania potrzeb lokalnych i ich zaspokajania, wymienią sie doświadczeniami oraz dowiedzą się jak zacząć realizować projekty międzynarodowe w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Więcej informacji można znaleźć w załączniku.

Profil uczestnika: 

Szkolenie skierowane jest do liderów młodzieżowych:

  • będących w wieku od 18 do 30 lat;
  • mających doświadczenie w realizacji  co najmniej jednego działania dla/ze swoją społecznością lokalną, np. w formie wolontariatu czy Inicjatywy Młodzieżowej;
  • pragnących w najbliższej przyszłości kontynuować i rozszerzyć swoje działania lokalne;
  • otwartych na współpracę międzynarodową;
  • posiadających motywację, by aktywnie uczestniczyć w CAŁYM szkoleniu;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje kilkoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w szkoleniach międzynarodowych.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 17 listopada 2013 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy przesłać do 17 listopada na adres mmalinowska@frse.org.pl

Warunki uczestnictwa: 

Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania i w Warszawie) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów. Bilety komunikacji miejskiej stanowią wkład własny uczestnika w koszty szkolenia.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Polska Narodowa Agencja.
 

PodglądZałącznikWielkość
2013_application_form.doc565.5 KB
challenging_call_for_participants_pl.pdf309.72 KB

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu