Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenie międzynarodowe “Energy by Synergy”

Termin spotkania: 
24.05.2015 - 29.05.2015
Status: 
Nabór trwa
Miejsce spotkania: 
Polska, Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
23.03.2015
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Głównym celem szkolenia jest pokazanie, w jaki sposób budować długotrwałe, strategiczne partnerstwa z organizacjami z innych krajów. Uczestnicy poznają m.in. podstawowe zasady nawiązywania i utrzymywania partnerstw międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i osiągania założonych rezultatów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Szkolenie skierowane jest do osób:

  • bezpośrednio pracujących z młodzieżą;
  • mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież/"Młodzież w działaniu" lub konkretne pomysły na przyszłe projekty;
  • zainteresowanych tematem szkolenia i planujących realizację projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież w najbliższym czasie;
  • posiadających motywację, by aktywnie uczestniczyć w CAŁYM szkoleniu;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje kilkoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 23 marca 2015 r. za pośrednictwem strony SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application... (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa: 

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/course/37/regulam...

Kontakt: 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu