Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Zapraszamy na nową stronę!

Termin spotkania: 
23.02.2015 - 30.05.2015
Status: 
Nabór trwa
Miejsce spotkania: 
Europa
Termin zgłoszeń: 
16.04.2015
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Od dnia 24 lutego 2015 informacje o szkoleniach aktualizowane są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/szkolenia/

Zapraszamy!

Profil uczestnika: 

Wydarzenia organizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Młodzież skierowane są do osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych, którzy chcą składać wnioski do sektora młodzieżowego programu Erasmus+, podnieść jakość projektów młodzieżowych oraz swoje kompetencje w pracy z młodzieżą.

Zgłoszenia: 

Aby się zgłosić na wszkolenie należy wypełnić formularz on-line na stronie SALTO.

Uczestników wybieramy na podstawie zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia szkoleń organizowanych przez Narodowe Agencje pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Szczegółowy regulamin wysyłania uczestników na wydarzenia międzynarodowe znajduje się TUTAJ.

Kontakt: 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu